Privacyverklaring

 

De taey Geert schilder- en decoratiewerken, Lindestraat 49 Overmere, BTWn° BE 0631.877.301  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De taey Geert schilder- en decoratiewerken, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De taey Geert verstrekt. De taey Geert schilder- en decoratiewerken kan de volgende

persoonsgegevens verwerken:

 

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

 

WAAROM De taey Geert schilder- en decoratiewerken GEGEVENS NODIG HEEFT

De taey Geert verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te

kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te

kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan De taey Geert uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen.

 

HOE LANG EN WAAR De taey Geert GEGEVENS BEWAART

De taey Geert Schilder- en decoratiewerken  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw

gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

 

DELEN MET ANDEREN

De taey Geert schilder- en decoratiewerken  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw

voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De taey Geert worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en

klikgedrag op de website.

 

De taey Geert gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden

verstrekt. Een deel van de website is gehost bij aanvullen. Een ander deel van de site

wordt gehost door aanvullen indien meerdere partijen.

 

De taey Geert heeft Google geen toestemming gegeven om via De taey Geert schilder- en decoratiewerken verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar uw mailadres samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. De taey Geert zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

De taey Geert schilder- en decoratiewerken  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van CT Interactive bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te

borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat

uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer

informatie wenst over de beveiliging van door De taey Geert verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De taey Geert  op via

 

detaeygeert@telenet.be

De taey Geert

Lindestraat 49

9290 Overmere

 

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat35, 1000 Brussel -commission@privacycommission.be).